1. Nepoužívejte toxické látky v glazurách na nádobí

  Výzva výrobcům a dovozcům dekorovaného porcelánu, skla a keramiky

  Tímto vyzýváme vás, výrobce, dovozce a prodejce dekorovaného porcelánu, skla a keramiky, o zastavení obchodování s výrobky s obsahem olova a kadmia, zejména pak se zbožím, které přichází do styku s potravinami. Věříme, že toxické látky s obsahem těžkých kovů do nádobí nepatří, protože ohrožují naše zdraví.

  Olovo je spojeno s poruchami nervové soustavy a kadmium je rakovinotvorné. Děti a těhotné ženy patří mezi nejzranitělnější. Zdravotní rizika i možná ohrožení životního prostředí při použití těžkých kovů jsou dostatečným důvodem pro to, abychom se obešli bez zářivě dekorovaného nádobí.

  Dle našich informací existuje pro glazury keramiky vypalované za vysokých teplot i pro zasušované potisky skla řada alternativ bez toxických látek. Naše zdraví je přednější než používání nebezpečných potisků porcelánu, skla a keramiky. Pomozte nám ho chránit vyloučením toxického olova a kadmia z vašeho zboží a značením šetrných výrobků.

 2. Jméno*
  Napište své jméno.
 3. Příjmení*
  Napište své příjmení.
 4. Ulice a číslo*
  Zadejte ulici a číslo.
 5. Město / obec*
  Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.
 6. PSČ*
  Zadejte poštovní směrovací číslo.
 7. E-mail*
  Emailová adresa není platná nebo už byla použita.
 8. Telefon
  Povoleny jsou pouze číslice
 9. Zaměstnání / funkce
  Neplatný Vstup
 10. Antispamová kontrola*
  Antispamová kontrola
  Invalid Input

 11. * Údaje označené hvězdičkou je třeba vyplnit.


  Připojením se k výzvě uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 Chris Clark Jersey